400,- každý měsíc (do 15. dne v měsíci)
500,- jednou ročně (srpen)
200,- jednou ročně (leden)

číslo účtu: 1598080002/2700

do zprávy pro příjemce uveďte : rok narození a příjmení dítěte.