Oddílové příspěvky se platí každý měsíc, ve výší 400,- Kč.

Číslo účtu : 115-0532430247/0100

Příspěvky musí být připsány na účet nejpozději do 20. dne v měsíci.

Do zprávy pro příjemce musí být uvedeno : jméno a příjmení + rok narození